Produkt dnia
Dlaczego czystość?
Dlaczego czystość?

22,00 zł

szt.
Warto naprawiać małżeństwo
Warto naprawiać małżeństwo

35,00 zł

szt.
Ostateczna bitwa o rodzinę
Ostateczna bitwa o rodzinę

40,00 zł

szt.
Krokodyl dla ukochanej
Krokodyl dla ukochanej

22,00 zł

szt.
Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu fInternetowego „Pulikowski Jacek Dobro Rodziny”.

 

Niniejszy dokument prezentuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników i Klientów Sklepu Internetowego „Pulikowski Jacek Dobro Rodziny”.

 

Niniejsza Polityka prywatności prezentuje najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

 

§1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego Jacek Pulikowski  z siedzibą w Biskupicach, 62-007, ul. Jęczmienna 14, NIP: 7821331084.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu email: j.pulikowski@op.pl

Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych kreując politykę prywatności właściwie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

 

§ 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

    1) celu wskazanego w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    2) realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na życzenie bądź żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    3) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

    4) prowadzenia działań marketingowych stanowiących realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

    5) przeprowadzenia badania satysfakcji Klienta w postaci wystawionej opinii bądź komentarza zakupionej pozycji za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Wydawnictwo JP2”, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość zdobycia wiedzy na temat jakości oferowanych publikacji oraz ich odbioru przez czytelników, ale również umożliwienie zapoznania się z wystawioną opinią bądź komentarzem innym kupującym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

    6) dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 3. Przekazanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wyłącznie na zlecenie i na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz stałą obsługę wydawnictwa, księgową, kadrowo – płacową, prawną oraz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłową działalność sklepu internetowego, jednakże podmioty przetwarzające dane będą przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez podmioty działające w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w skutek tego podlegającym unijnemu prawu o ochronie danych.

Przekazywanie danych do krajów trzecich bez zgody osoby zainteresowanej nie jest realizowane.

 

§ 4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub do momentu, który to jest wymagany zgodnie z prawem, w szczególności do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych i kadrowo – płacowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży przez Sklep Internetowy; umożliwienia dostępu do treści, materiałów, produktów Sklepu Internetowego; w celu prowadzenia marketingu wartości Administratora, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi bądź do czasu rezygnacji w skutek cofnięcia zgody przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

§ 5. Przysługujące prawa

 1. W myśl RODO Państwu przysługują następujące prawa:

1) Prawo dostępu do danych.

Państwa prawem jest uzyskać informację dotyczącą przetwarzanych danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

2) Prawo do sprostowania danych.

Państwa prawem jest żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niezupełne.

3) Prawo do usunięcia danych.

Państwa prawem jest usunięcie danych osobowych przetwarzanych w następujących przypadkach:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 2. b) zgoda, na podstawie której realizowane jest przetwarzanie została wycofana, a brak jest innej podstawy prawnej, która pozwalałaby na dalsze przetwarzanie danych osobowych;
 3. c) wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz brak jest prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 4. d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 5. e) dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
 6. f) dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, regulowanego w art. 8 ust. 1 RODO.

4) Prawo do przenoszenia danych.

Państwa prawem jest przeniesienie danych do wybranego administratora na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób automatyczny.

5) Prawo ograniczenia przetwarzania danych.

Państwa prawem jest ograniczenie przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) weryfikacji prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) braku potrzeby do dalszego przetwarzania danych osobowych, ale potrzeba do dalszego przetwarzania danych osobowych występuje po Państwa stronie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO w przedmiocie przetwarzania – do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

6) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, właściwie do art. 21 RODO.

7) Prawo do wycofania zgody.

Państwa prawem jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie jednakże wycofanie wyrażonej zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowano przed wycofaniem wyrażonej zgody.

Jeśli Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw należy w tym celu skontaktować się kierując korespondencję na adres: j.pulikowski@op.pl, lub pocztą tradycyjną.

Natomiast w sytuacji, jeśli w Państwa ocenie, w skutek przetwarzania Państwa danych osobowych naruszamy przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§ 6. Pliki cookies

Podczas korzystania z Sklepu Internetowego „Pulikowski Jacek Dobro Rdzodziny”, serwer i oprogramowanie Sklepu mogą korzystać z plików cookies. Pliki cookies stanowią informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze Klienta. W określonych sytuacjach mogą one stanowić dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności do automatycznego rozpoznawania danego Klienta przez serwer dzięki czemu istnieje między innymi możliwość dostosowywania oferty do preferencji Klienta czy ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego.

Domyślne ustawienia przeglądarki umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies Klient powinien samodzielnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 

Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. Google recaptcha (rc:a i rc:b) - Ten plik cookie służy do rozróżnienia między ludźmi a robotami.
 2. Statystyczne (pvc_visits[0]) - Ten plik cookie służy do liczenia, ile razy strona internetowa była odwiedzana przez różnych gości - to dokonuje się to przez przydzielenie odwiedzającemu losowy identyfikator, aby odwiedzający nie zarejestrował się dwukrotnie.

Pliki cookies dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. Brak zgody na przetwarzanie plików cookies obligatoryjnych czyni niemożliwym prawidłowe korzystanie z portalu.

 

§ 7. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator mając na względzie pełne poszanowanie prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO i działalności Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), informuje, że w skutek nowelizacji prawa i praktyk, niniejsza Polityka Prywatności może się zmienić.

 

Administrator: Jacek Pulikowski

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl